POMEMBNO OBVESTILO ZA OBISKOVALCE ŠPORT UP VADB!

Feb 14, 2024 | Novice

Spoštovani študentje in zaposleni,

Hvala vam za vaš interes in prijave na Šport UP vadbe. Veseli nas, da vas je tako veliko med vami, ki cenite telesno aktivnost in se želite udeleževati naših programov.

Vendar pa smo opazili, da se številni prijavljeni udeleženci, kljub polnim prijavam, ne udeležujejo vadbe. To ustvarja težave za druge, ki bi si želeli sodelovati, vendar zaradi omejenih mest tega ne morejo storiti.

Ker želimo zagotoviti pošteno možnost za vse, smo se odločili uvesti nov ukrep:

Ukrep: Če se ne odjavite predhodno in se nato vadbe ne udeležite, bomo vaše nadaljnje prijave izbrisali, hkrati pa vam bomo onemogočili prijavo za naslednjih 30 dni.

Odjavite se preko povezave, ki jo prejmete na mail ob registraciji termina. V kolikor ne najdete povezave, nas obvestite (vsaj 12 ur pred izvedbo) in vas bomo mi odjavili.

Poudarjamo pa, da če se redno udeležujete vadbe in niste izostali, lahko to sporočilo vzamete kot brezpredmetno.

Verjamemo, da je ta ukrep pošten do vseh in spodbuja kolektivno odgovornost. Zavedamo se, da se včasih nepričakovane stvari zgodijo, zaradi katerih morda ne morete priti. V tem primeru vas prosimo, da se čim prej odjavite ali nas obvestite, da bomo vedeli, zakaj ste izostali.

Želimo, da se vsi počutite dobrodošle in da imate možnost sodelovati v naših aktivnostih. Vaša odgovornost in spoštovanje do drugih študentov pripomoreta k ustvarjanju pozitivnega okolja za vse.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

ENG

Dear students and staff,

we appreciate your interest in Sport UP activities and we are delighted to see so many of you valuing the importance of physical activity and wanting to participate in our programs.

However, we have noticed, da many of the registered, despite all of the available bookings being full, do not attend the classes. This is a problem for all the other students, who wish to participate but are unable to due to the limited spaces.

To ensure a fair opportunity for everyone, we have decided to implement a new measure:

Measure: If you do not cancel your booking in advance and do not attend the class, we will delete your future bookings and prevent you from registering for the next 30 days.

Please cancel your registration using the link provided in the email that you receive upon registering. If you cannot find the link, notify us (at least 12 hours before the class), and we will cancel it for you.

We emphasize that if you regularly attend classes and have not missed any, you should disregard this message.

We believe this measure is fair to everyone and encourages collective responsibility. We understand that unexpected events can occur, preventing you from attending. In such cases, please cancel your registration or inform us as soon as possible so that we will understand the reason for your absence.

We want everyone to feel welcome and to have an equal opportunity to participate in our activities. Your responsibility and respect for fellow students contribute to creating a positive environment for all.

Thank you for you understanding and cooperation.

Lep športni pozdrav,

Ekipa Šport UP

Dostopnost
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Prijavite se na naš seznam prejemnikov e-novic in obvestil naše ekipe.

Uspešno ste se prijavili na naše novice!